Kreditní ohodnocení

Akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. po implementaci změn plynoucích z vyhlášky 4/2010 Sb. 
Účastníci obdrží certifikát o účasti s příslušným počtem kreditů (lékaři, sestry).